۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين


ثبت درخواست عفو
چاپ و پیگیری درخواست عفو در صورتی که قبلا درخواست عفو را دراین سامانه ثبت کرده اید، برای چاپ درخواست، کد رهگیری و رمز را وارد نمائید
کد رهگیری:
رمز :
دریافت مجدد کد رهگیری در صورتی که کد رهگیری را دریافت نکرده اید برای دریافت مجدد کد رهگیری، شماره ملی و شماره شناسنامه و شماره موبایل وارد شده در درخواست عفو را وارد نمائید
شماره ملی:
شماره شناسنامه:
شماره موبایل :